ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
การเรียน การสอน
ชุด โยธวาทิต เล่ม 1 : การจัดการวงโยธวาทิตBest Seller

ชุด โยธวาทิต เล่ม 1 : การจัดการวงโยธวาทิต

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
หนังสือ
185.00 บาท
175.75 บาท
ชุด โยธวาทิต เล่ม 1 : การจัดการวงโยธวาทิต
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสร้างวงโยธวาทิตโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับครูสอนวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาทางด้านดนตรีศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เนื้อหาในเล่มอธิบายถึงประวัติวงโยธวาทิตในประเทศไทย การฝึกภาคปฏิบัติ เครื่องดนตรีสำหรับวงโยธวาทิต การใช้ไม้คทา และการอำนวยจังหวะ ส่วนท้ายจะมีโน้ตเพลงทำนองพิธีการต่างๆ รวมถึงโน้ตเพลงโดย น.ท. อารี สุขเกศ โดยผู้เขียนถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย ภาพประกอบชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติและความเป็นมา
บทที่ 2 เครื่องดนตรีและการใช้เครื่องดนตรี
บทที่ 3 การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี
บทที่ 4 หลักการปฏิบัตติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
บทที่ 5 การใช้ไม้คทา
บทที่ 6 การอำนวยจังหวะ
คำนิยม
การเขียนหนังสือ ชุด โยธวาทิตของ รองศาสตราจารย์สธน โรจนตระกูล นี้ แสดงถึงความวิริยอุตสาหะอย่างสูง สมควรที่จะได้รับการยกย่องอย่างยิ่ง เพราะสาขาดนตรีนั้นไม่ปรากฏหนังสือทางด้านโยธวาทิตเลย จึงเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะเติมเต็มองค์ความรู้ต่อวงการดนตรี และโอกาสอันดีที่หนังสือทั้งห้าเล่มนี้ สมควรที่จะได้รับการเผยแพร่ต่อไปดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์- อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รองศาสตราจารย์สธน โรจนตระกูล สามารถถ่ายทอดงานเขียนออกมาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเข้าถึงจิตใจของครูดนตรีในทุกระดับอย่างไม่มีข้อสงสัยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง- สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อดีตนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ประจำปีพุทธศักราช 2530)
ด้วยรองศาสตราจารย์สธน โรจนตระกูล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี โดยเฉพาะเรื่องวงโยธวาทิต จึงได้พยายามเรียบเรียงหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจด้านดนตรีทั่วไป และเป็นประโยชน์ทางด้านสาขาวิชาดนตรีอย่างยิ่งพันโทวิชิต โห้ไทย- ผู้เชี่ยวชาญด้านวงโยธวาทิต อดีตอาจารย์โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก อดีตหัวหน้าแผนกดนตรี อดีตหัวหน้าแผนกวิทยาการกองดุริยางค์ทหารบก
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165380782 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 11 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
หนังสือ
185.00 บาท
175.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4