ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก โปรเปิดคลัง ปังเว่อร์!!! วันนี้ - 8 มิ.ย.63 จัดโปรดีๆ มาเสิร์ฟ คลิก ลูกเก่งอังกฤษระดับไหน หาคำตอบได้จากชุดทดสอบของ Oxford ลดพิเศษ คลิก 4 เล่มโปรด ตอบโจทย์ คนอยากรู้จัก Big Data คลิก
เด็ก เยาวชน
ชุดสุดคุ้ม เตรียมลูกเก่งก่อนวัยเรียน กขค-ABC-123 (Book Set)

ชุดสุดคุ้ม เตรียมลูกเก่งก่อนวัยเรียน กขค-ABC-123 (Book Set)

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รักลูกคงไม่มีสิ่งใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการพัฒนาและส่งเสริมให้ลูกรักเติบโตเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดทางความคิด สติปัญญา และอารมณ์
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
ชุดสุดคุ้ม เตรียมลูกเก่งก่อนวัยเรียน กขค-ABC-123 (Book Set)
เนื้อหาโดยสังเขป
    มอบหนังสือดีให้ลูกรักด้วยชุดสุดคุ้ม เตรียมลูกเก่งก่อนวัยเรียน ทั้ง ก ข ค - A B C - 1 2 3 เด็กๆ จะได้เรียนรู้พยัญชนะไทย 44 ตัว ด้วยตัวอักษรตามแบบมาตรฐาน โครงสร้างตัวอักษรไทย ฉบับรา่ชบัณฑิตยสถาน ผ่านบทกลอนสร้างสรรค์ไพเราะสำหรับท่องจำให้ติดปาก พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส ดึงดูดความสนใจของลูกรักได้เป็นอย่างดี จากนั้นจะได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก พร้อมคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแต่ละตัว และฝึกอ่านออกเสียงง่ายๆ จากคำเลียนเสียงภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น เพลิดเพลินกับภาพประกอบน่ารัก กระตุ้นการเรียนรู้ของลูกรักได้เป็นอย่างดี

    เรียนรู้ตัวเลข 1-10 ทั้งอารบิกและเลขไทย พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำอ่าน สนุกสนานกับการนับจำนวนสิ่งของและสัตว์ที่อยู่รอบตัุวตามจำนวนของตัวเลข ซึ่งจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับตัวเลขให้กับลูกรักได้เป็นอย่างดี ท้ายสุดเป็นการอ่าน เขียน ระบายสี ก ข ค - A B C - 1 2 3 ตามรอยปะ พร้อมเสริมสร้างสมาธิและเป็นการส่งเสริมให้ลูกไ้้ด้ใ้ช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักถ่ายทอดจินตนาการออกมาได้อย่างดีเยี่ยม!
สารบัญ
ภายใน Set ประกอบด้วย
- แบบฝึกอ่าน ก ไก่
- แบบฝึกอ่าน ABC
- แบบฝึกอ่าน 123
- อ่าน เขียน ระบายสี กขค ABC 123
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877734222 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 362 กรัม
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :