ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
สื่อเพื่อการศึกษา
ชุดทดลอง iKids Robot MRT 5 Full Kits
ชุดทดลอง iKids Robot MRT 5 Full Kitsชุดทดลอง iKids Robot MRT 5 Full Kitsชุดทดลอง iKids Robot MRT 5 Full Kits

ชุดทดลอง iKids Robot MRT 5 Full Kits

ชุดเรียนรู้หุ่นยนต์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้สู่การสร้างหุ่นยนต์ใช้งานจริงด้วยชิ้นส่วนประกอบแบบอะลูมิเนียมที่ช่วยให้โครงสร้างแข็งแรง พร้อมรับการใช้งานที่หลากหลาย
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
ราคาพิเศษ
25,000.00 บาท
ชุดทดลอง iKids Robot MRT 5 Full Kits
ข้อมูลโดยสังเขป
    "ชุดทดลอง iKids Robot MRT 5 Full Kits" สื่อการเรียนรู้ ชุดทดลองเพื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์อย่างมืออาชีพ "MRT 5 full" เป็นชุดเรียนรู้หุ่นยนต์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้สู่การสร้างหุ่นยนต์ใช้งานจริงด้วยชิ้นส่วนประกอบแบบอะลูมิเนียมที่ช่วยให้โครงสร้างแข็งแรง พร้อมรับการใช้งานที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีชุดประมวลผลเพื่อการโปรแกรมมิ่งที่มีพอร์ตเพิ่มเติมให้สามารถสร้างความหลากหลายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับอื่น ๆ ได้อย่างครอบคลุม พร้อมซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมที่ง่ายแบบรูปภาพ (GUI : Graphic User Interface) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานและประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์เบื้องต้นได้อย่างง่ายดาย

    ความพิเศษของหุ่นยนต์ "MRT5" เป็นชุดเรียนรู้หุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่มีการใช้งานครอบคลุมทั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซนเซอร์ตรวจจับแสง เซนเซอร์เสียง และการเรียนรู้เซอร์โวมอเตอร์ การขับเคลื่อนแบบต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเบื้องต้น พร้อมสื่อหนังสือที่มีแบบเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และหลักการแบบ "STEM" ศึกษา ที่สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงการศึกษาสำหรับกรมอาชีวะศึกษา ตามนโยบาย "Thailand 4.0" 

    ตอบโจทย์การศึกษายุค Thailand 4.0 อย่างไร?
    เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ให้นักศึกษามีความสนุกและสนใจเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยผ่านการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ที่เรียกว่า "STEM Education" ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ หรือกลไกที่สามารถทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมา และการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในประเภทต่าง ๆ

    นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกการทำหุ่นยนต์แต่ละประเภทแต่ละระดับด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ โดยการนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์พัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ ผ่านพื้นฐานการเรียนรู้แบบ "STEM" ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ลองทำด้วยตนเอง และได้ฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง   

    สิ่งเหล่านี้ เป็นทักษะและขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21   ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นว่า สามารถคิดและทำได้ด้วยตนเอง   หากได้รับการต่อยอดอย่างเหมาะสม จะนำไปสู่การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์   สนุกกับการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตจริงและการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต (Productivity) ให้กับประเทศอย่างเป็นนัยสำคัญ และอาจนำไปสู่การเกิดนวัตกรรม และการเพิ่มจำนวนของผู้ประกอบการ "SME" ในอนาคตได้

    จุดเด่นและความพิเศษของ "MRT 5" 
    ส่วนเพิ่มเติมที่สำคัญคือสีสันของเพลตอะลูมิเนียมที่หลากหลายสีสันเพื่อการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ตามจินตนาการอันประกอบด้วยแรงบันดาลจากสิ่งรอบตัว อย่างน่าสนใจ พร้อมเพิ่มเติมด้วยชุดล้อขนาดใหญ่อีกหนึ่งชุดเติมจินตนาการสำหรับหุ่นยนต์ด้านกู้ภัยและโครงสร้างที่มากแบบ พร้อมตัวเซนเซอร์อีกมากมายหลายแบบครอบคลุมการเรียนรู้พื้นฐานของการสร้างหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ นอกจากคู่มือการประกอบหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การฝึกฝนเป็นขั้นเป็นตอนยังแทรกด้วยเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์เพื่อเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งของการสร้างหุ่นยนต์ที่จะสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุค "Thailand 4.0" อย่างครบถ้วน

    "โปรแกรมมิ่งยุคใหม่" 
    เสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่งด้วยชุดเครื่องมือการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่จะช่วยให้การเรียนสนุกและเข้าใจง่าย ๆ แบบรูปภาพ ไม่ว่าคนไหนเรียนก็สามารถเข้าใจรูปแบบได้อย่างง่ายดาย ในการใช้งานโปรแกรม เพียงใช้เมาส์ลากรูปของอุปกรณ์ เช่น ดีซีมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ อินฟาเรดเซนเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ แล้วทำการตั้งค่าอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการ โปรแกรมสามารถตั้งค่าของอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น ตั้งค่าความเร็วดีซีมอเตอร์ ตั้งมุมทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ เป็นต้น

    หนังสือคู่มือ 2 เล่ม พร้อมซีดี 1 แผ่น ในชุด
- คู่มือเรียนรู้และการสร้างหุ่นยนต์ MRT 5 VOL.1   1 เล่ม (ตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์ 10 ตัว)
- คู่มือเรียนรู้และการสร้างหุ่นยนต์ MRT 5 VOL.2 1 เล่ม (ตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์ 10 ตัว)
- ซอฟต์แวร์ MRT 5 Compiler สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในแบบ GUI (Graphic User Interface)

    รายละเอียดทางเทคนิคของเมนบอร์ด (บอร์ดควบคุม)
- ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ : ATMEGA32A
- ความถี่สัญญาณนาฬิกา : 16 เมกะเฮิรตซ์
- พอร์ตอินพุต สำหรับต่อเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ : อาทิ เซนเซอร์อินฟราเรด (IR), เซนเซอร์แสงสว่าง (CdS หรือ LDR), เซนเซอร์เสียง (Mic), เซนเซอร์สัมผัส เป็นต้น
- พอร์ตเอาต์พุต สำหรับต่ออุปกรณ์เอาต์พุตต่าง ๆ : อาทิ หลอดLED, บัซเซอร์, มอเตอร์และมอเตอร์เซอร์โว เป็นต้น

    อุปกรณ์เซนเซอร์ในชุด
- เซนเซอร์ตัวรับรีโมตคอนโทรล
- เซนเซอร์อินฟราเรด
- เซนเซอร์รีโมตคอนโทรล
- เซนเซอร์ความเอียง
- เซนเซอร์การสั่นสะเทือน
- เซนเซอร์สวิตช์สัมผัส

    อุปกรณ์เอาต์พุต
- มอเตอร์ทดเฟือง      
- มอเตอร์เซอร์โว      


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890001059
ขนาด: 230 x 400 x 190 มม.
น้ำหนัก: 3500 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ชุดเรียนรู้หุ่นยนต์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้สู่การสร้างหุ่นยนต์ใช้งานจริงด้วยชิ้นส่วนประกอบแบบอะลูมิเนียมที่ช่วยให้โครงสร้างแข็งแรง พร้อมรับการใช้งานที่หลากหลาย
ผู้เขียน -
ราคาพิเศษ
25,000.00 บาท
25,000.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด