ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
หุ่นยนต์และสื่อเสริมการเรียนรู้อัจฉริยะ
ชุดทดลอง Stem หลักสูตร iKids Level 3
ชุดทดลอง Stem หลักสูตร iKids Level 3ชุดทดลอง Stem หลักสูตร iKids Level 3

ชุดทดลอง Stem หลักสูตร iKids Level 3

เรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนขึ้น การใช้งานรีโมตคอนโทรล เรียนรู้การขับเคลื่อนหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่ด้วยกลไกแบบสายพานและใช้ขาเดิน ผ่านการสร้างหุ่นยนต์
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
ราคาพิเศษ
3,600.00 บาท
ชุดทดลอง Stem หลักสูตร iKids Level 3
ข้อมูลโดยสังเขป
    "ชุดทดลอง Stem หลักสูตร iKids Level 3" สื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ iKids STEM 03 ที่จะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนขึ้น การใช้งานรีโมตคอนโทรล เรียนรู้การขับเคลื่อนหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่ด้วยกลไกแบบสายพานและใช้ขาเดิน ผ่านการสร้างหุ่นยนต์รถแข่งฟอร์มูลาวัน, อัศวินดอนกิโฆเต้และลาน้อย, รถถังประจัญบาน และหุ่นยนต์แมลง 6 ขา รวม 4 แบบ
    เด็กๆ จะได้รับความรู้ด้าน STEM 4 เรื่อง ดังนี้
1. รีโมตคอนโทรลและแสงอินฟราเรด
2. รับมือกับแรงกระแทกด้วยเสื้อเกราะ
3. การเคลื่อนที่ด้วยสายพาน
4. เทคนิคการเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากหมุนแบบวงกลมเป็นแนวราบ

    "สื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ iKids" ใช้สำหรับหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม ตามแนวคิด STEM Education เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งในตารางเรียนเวลาเรียนปกติ และนอกเวลาเรียน โดยสามารถนำมาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในตารางเรียนปกติ วิชา STEM สาระวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี หรือเรียนเฉพาะในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือในชั่วโมงกิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ในแนวคิดที่ให้นักเรียนทุกคนได้ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมผ่านทางหุ่นยนต์ เด็กทุกคนจะต้องได้ผ่านการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เพื่อฝึกให้เด็กๆ ได้มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษ 21

    ลักษณะการเรียนการสอนหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม เป็นการเรียนการสอนในแบบ Active Learning คือ ให้ผู้เรียนสร้างหุ่นยนต์ตามโจทย์ภารกิจเป็นนวัตกรรมขึ้นมา ในแต่ละระดับของการเรียนรู้จะมีโจทย์ภารกิจที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ได้ลองผิดลองถูกและแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเป็นการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานการออกแบบ (Design-Based Learning) และสร้างโครงงานนวัตกรรม (Project-Based Learning) เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) ขึ้นมา

    หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม เป็นหลักสูตรสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมที่เน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทดลอง โดยอยู่บนพื้นฐานด้าน STEM   หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมมีลักษณะเด่น 7 ประการ ดังนี้
1. ใช้ระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นไปตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM
2. ฝึกให้เด็กรู้จักคิดอย่างรอบคอบ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่หลากหลายกว่า
3. ฝึกให้เด็กรู้จักใช้องค์ความรู้ที่มีนำมาใช้งานจริงมากขึ้น จนทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาการ และรู้ถึงความสำคัญในสิ่งที่เรียน
4. รู้ลึกในเชิงเทคโนโลยีมากกว่า ทั้งรูปแบบ หลักการทำงานพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง
5. เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตามจินตนาการได้มากกว่า
6. การประเมินผลที่เน้นทักษะในเชิงของการใช้ความคิด และในเชิงปฏิบัติเป็นหลัก
7. เน้นฝึกฝนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) โดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser)
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000243
ขนาด: 210 x 350 x 180 มม.
น้ำหนัก: 1500 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนขึ้น การใช้งานรีโมตคอนโทรล เรียนรู้การขับเคลื่อนหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่ด้วยกลไกแบบสายพานและใช้ขาเดิน ผ่านการสร้างหุ่นยนต์
ผู้เขียน -
ราคาพิเศษ
3,600.00 บาท
3,600.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด