ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
อาชีวศึกษา
เทคนิคก่อสร้าง

เทคนิคก่อสร้าง

เอกสารประกอบคำสอน วิชาเทคนิคก่อสร้าง อธิบายด้วยคำบรรยายที่เข้าใจได้ง่าย มีรูปภาพประกอบจำนวนมาก
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
เทคนิคก่อสร้าง
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สำหรับสอนนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิชาช่างโยธา ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย อธิบายด้วยคำบรรยายที่เข้าใจได้ง่าย มีรูปภาพประกอบจำนวนมาก อีกทั้งแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติในภาคสนามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่นายช่างควบคุม วิศวกร สถาปนิก ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
สารบัญ
บทที่ 1 ดินในงานวิศวกรรม
บทที่ 2 การสร้างผังและระดับ
บทที่ 3 ฐานราก
บทที่ 4 เสาเข็ม
บทที่ 5 เสาเข็มเจาะ
บทที่ 6 การประเมินความสามารถในการแบกรับน้ำหนักของเสาเข็ม
บทที่ 7 งานคอนกรีต
บทที่ 8 แบบหล่อคอนกรีต
บทที่ 9 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 10 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163744760 (ปกอ่อน) 286 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 211 x 294 x 13 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิทวัส สิทธิกูล
เดือนปีที่พิมพ์: /2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เอกสารประกอบคำสอน วิชาเทคนิคก่อสร้าง อธิบายด้วยคำบรรยายที่เข้าใจได้ง่าย มีรูปภาพประกอบจำนวนมาก
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4