ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
จิตวิทยาทั่วไป : General Psychology

จิตวิทยาทั่วไป : General Psychology

นำเสนอความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ละธรรมชาติของพฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
250.00 บาท
212.50 บาท
e-books(PDF) ?
208.05 บาท
จิตวิทยาทั่วไป : General Psychology
เนื้อหาโดยสังเขป
    พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งสลับซับซ้อนเกินกว่าจะคาดคิด ที่สำคัญเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา การศึกษาวิชาจิตวิทยาจะทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และธรรมชาติของพฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม

    หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา "จิตวิทยาทั่วไป" ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและตำราทางจิตวิทยา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและของต่างประเทศได้เรียบเรียงขึ้น รวมทั้งจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ทำการสอนวิชานี้มานานหลายสิบปี และได้นำไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ผู้เขียนสอนอยู่หลายครั้งเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด อ่านง่าย พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบที่ชัดเจนสวยงาม เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เกิดความรู้และความเข้าใจในวิชานี้อย่างแท้จริง
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
บทที่ 2 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 พัฒนาการของมนุษย์
บทที่ 4 พื้นฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
บทที่ 5 การรับสัมผัสและการรับรู้
บทที่ 6 การจูงใจ
บทที่ 7 การเรียนรู้
บทที่ 8 เชาวน์ปัญญา
บทที่ 9 บุคลิกภาพ
บทที่ 10 สุขภาพจิต
บทที่ 11 การปรับตัว
บทที่ 12 พฤติกรรมทางสังคม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160845743 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :