ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
การเขียนโปรแกรม
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python Data Science

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python Data Science

ใช้ประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Science โดยใช้ภาษา Python ร่วมกับไลบรารีต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปจัดการ วิเคราะห์ และทำนายผลข้อมูลในเบื้องต้นได้
หนังสือ
320.00 บาท
288.00 บาท
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python Data Science
เนื้อหาโดยสังเขป
    Data Science ถือเป็นวิทยาศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นฐานไปสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีแขนงอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น Data Mining, Deep Learning, Machine Learning รวมถึง Artificial Intelligence (AI) อีกด้วย ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีผู้สนใจที่จะศึกษา Data Science สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Science โดยใช้ภาษา Python ร่วมกับไลบรารีต่างๆ เช่น NumPy, Pandas, Matplotlib และ Scikit-learn ซึ่งนอกจาก Data Science แล้ว ยังกล่าวถึง Machine Learning ขั้นพื้นฐานเอาไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปจัดการ วิเคราะห์ และทำนายผลข้อมูลในเบื้องต้นได้ รวมทั้งเป็นแนวทางสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
สารบัญ
บทที่ 1 การใช้ Jupyter และ Colab
บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูลแบบ Sequence
บทที่ 3 การใช้ไลบรารี NumPy
บทที่ 4 การจัดการข้อมูลด้วยออบเจ็กต์ Series
บทที่ 5 การสร้างและเลือกข้อมูลจาก DataFrame
บทที่ 6 ฟังก์ชันพื้นฐานของ DataFrame
บทที่ 7 การกำหนดสไตล์และออปชัน
บทที่ 8 การใช้แหล่งข้อมูลจากไฟล์
บทที่ 9 ปฏิบัติการกับกลุ่มข้อมูล
บทที่ 10 ข้อมูลอนุกรมเวลา
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839087 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :