ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ตำรวจ
จริยธรรมตำรวจ : Police Ethics

จริยธรรมตำรวจ : Police Ethics

การปลูกฝังจริยธรรมตำรวจด้วยปรัชญาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
จริยธรรมตำรวจ : Police Ethics
เนื้อหาโดยสังเขป
    "จริยธรรมตำรวจ : Police Ethics" เป็นวิชาที่มีความสำคัญยิ่งในการให้แนวความคิดที่ถูกต้อง และแนวทางปฏิบัติในทางจริยธรรมแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อให้เป็นตำรวจที่ดีต่อไปในอนาคตเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชนได้ โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 สร้างนิสัย จริยธรรม และจิตใต้สำนึกในสังคมให้เป็นปรัชญาวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 การนำปรัชญาวิทยาศาสตร์มาใช้ในวิชาชีพตำรวจ ขั้นตอนที่ 3 กำหนดจริยธรรมตำรวจ 20 ข้อ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เหมาะสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจและผู้ที่สนใจทั่วไป
สารบัญ
ขั้นตอนที่ 1 สร้างนิสัย จริยธรรม และจิตใต้สำนึกในสังคมให้เป็นปรัชญาวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2 การนำปรัชญาวิทยาศาสตร์มาใช้ในวิชาชีพตำรวจ
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดจริยธรรมตำรวจ 20 ข้อ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743508325 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: /2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
การปลูกฝังจริยธรรมตำรวจด้วยปรัชญาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4