ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
อาชีวศึกษา

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป เพื่อใช้ถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์
หนังสือ
95.00 บาท
85.50 บาท
e-books(PDF) ?
70.00 บาท
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานเครื่องยนตร์เบื้องต้น" ครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป เพื่อใช้ถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ซึ่งตรงตามหลักสูตรรระดับ ปวช. ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
สารบัญ
บทที่ 1 เครื่องยนต์ช่างยนต์ทั่วไป
บทที่ 2 อุปกรณ์จับยึด
บทที่ 3 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์
บทที่ 4 หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์
บทที่ 5 โครงสร้างของเครื่องยนต์
บทที่ 6 จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
บทที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
คำนิยม
หนังสือ งานเครื่องยนต์เบื้องต้น เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ในการถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ โครงสร้างของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาในวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดีพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804221 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 210 x 1 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป เพื่อใช้ถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์
หนังสือ
95.00 บาท
85.50 บาท
e-books(PDF)
70.00 บาท
70.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4