ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อาชีวศึกษา
งานวัดละเอียด (รหัสวิชา 3100-0005)

งานวัดละเอียด (รหัสวิชา 3100-0005)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ซื้อหนังสือคู่มือเรียน-สอบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%


 อ่านต่อ...
หนังสือ
195.00 บาท
175.50 บาท
e-books(PDF) ?
139.00 บาท
งานวัดละเอียด (รหัสวิชา 3100-0005)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "งานวัดละเอียด (รหัสวิชา 3100-0005)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557 เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 9 บท ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย เรื่องพื้นฐานงานวัดละเอียด เครื่องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาด เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนได้มีขีดสเกล ใบวัดมุม นาฬิกาวัด บรรทัดวัดมุมสากล เครื่องมือวัดละเอียดแบบดิจิทัล เครื่องมือวัดแบบค่าคงที่ รวมถึงการตรวจสอบความเรียบผิว ในแต่ละบทประกอบด้วย ใบความรู้ แบบประเมินผลการเรียนรู้ ใบมอบหมายงาน ใบประเมินผลปฏิบัติงาน และแบบประเมินตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประเมินตนเอง
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด
บทที่ 2 เครื่องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาด
บทที่ 3 เครื่องมือวัดละเอียดแบบมีสเกล
บทที่ 4 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
บทที่ 5 ไมโครมิเตอร์
บทที่ 6 ใบวัดมุมและนาฬิกา
บทที่ 7 เครื่องมือวัดละเอียดแบบดิจิทัล
บทที่ 8 เครื่องมือวัดละเอียดแบบค่าคงที่
บทที่ 9 เครื่องมือตรวจสอบความเรียบผิว

- ใบงานภาคปฏิบัติ
- ใบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831487 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :