ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
อาชีวศึกษา
งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

 
หนังสือ
95.00 บาท
90.25 บาท
งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา การถอดประกอบ การตรวจวัดชิ้นส่วน การปรับแต่งและการแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ มีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ และกิจกรรมฝึกกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ   นอกจากนี้ท้ายหน่วยการเรียนรู้ยังได้นำเสนอแบบทดสอบความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อทดสอบความเข้าใจอีกด้วย
สารบัญ
สารบัญ

หน่วยที่ 1 การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลและการวิเคราะห์การเสียหาย
ของชิ้นส่วน
หน่วยที่ 2 ข้อมูลบริการและการวิเคราะห์การสึกหรอของเครื่องยนต์ดีเซล
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ด้วยการสัมผัสและด้วยเครื่องมือ
พิเศษ
หน่วยที่ 4 การทำงานและการตรวจซ่อมหัวฉีดน้ำม้นดีเซล
หน่วยที่ 5 การทำงานและการควบคุมปั๊มดีเซลแบบจานจ่ายตามการให้งาน
หน่วยที่ 6 การเปลี่ยนสายพานไทมิ่งและเปลี่ยนปั๊มดีเซลแบบจ่ายจาน
หน่วยที่ 7 การตรวจวิเคราะห์สภาพและการตรวจซ่อมปั๊มดีเซลแบบจาน
จ่าย
หน่วยที่ 8 การทดสอบปั๊มดีเซลแบบจานจ่าย
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์อำพล ซื่อตรง
การศึกษา
- ค.อ.บ. (เครื่องกล)
- ค.อ.ม. Meister (Kfz.)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9743020934 (ปกอ่อน) 255 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ส่งเสริมวิชาการ, สนพ. ศูนย์
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
95.00 บาท
90.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4