ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
  ไม่ระบุ
  ค่ายหนูน้อยเจ้าเวหา #6

  ค่ายหนูน้อยเจ้าเวหา #6

  สัมผัสกับโลกของการบินและอากาศยาน Drone ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ศึกษาหลักการอากาศพลศาสตร์ที่ทำให้เครื่องบินลอยอยู่ได้ ประกอบเครื่องบินพลังยาง ก่อนจะฝึกหัดบังคับควบคุม Drone ของตัวเอง
  ราคาพิเศษ
  7,900.00 บาท
  ค่ายหนูน้อยเจ้าเวหา #6
  ข้อมูลโดยสังเขป
      "ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ ตอน หนูน้อยเจ้าเวหา ด้วยอากาศยาน Drone Flight 6" 

      วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 23-26 เมษายน 2562
      สถานที่จัดค่าย : ไร่ดาวเด่น รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี จำนวน 80 คน
      ค่าสมัคร : 9,900 บาท
      โปรโมชั่นพิเศษ : สมัครก่อน 15 เมษายน 2562 เหลือเพียง 7,900 บาท (ได้รับ Drone ฟรี! และเครื่องบินพลังยาง ฟรี!)

      "ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์" เป็นค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ที่จะทำให้น้อง ๆ ได้สนุกและเรียนรู้ไปกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งฐานความรู้ และฐานท้าทายความสามารถ ในครั้งนี้ เราจะพาน้อง ๆ ไปสัมผัสกับโลกของการบิน และอากาศยาน Drone ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ศึกษาหลักการอากาศพลศาสตร์ที่ทำให้เครื่องบินลอยอยู่ได้ ประกอบเครื่องบินพลังยาง ก่อนจะฝึกหัดบังคับควบคุม Drone ของตัวเอง
      ประโยชน์ที่จะได้รับ
      เป็นค่ายเยาวชนที่เน้นความรู้ทางด้าน "วิทยาศาสตร์การบิน" ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่น้อง ๆ จะได้ลงมือประกอบ "ชุดเครื่องบินพลังยาง" เพื่อทำความคุ้นเคยกับหลักอากาศพลศาสตร์ ก่อนจะลงมือหัดบังคับเครื่องบินโดรนของตัวเองทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์ความรู้สาขานี้ ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาตัวเองกลายเป็นนักบินหรือวิศวกรการบินต่อไป ทั้งยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์การบิน และพัฒนาการของกองทัพอากาศไทย
      "น้อง ๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพิชิตอุปสรรคที่ท้าทาย ผ่านกิจกรรมเกมแปลกใหม่ที่แฝงความรู้ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน" 

      กิจกรรมหลัก
  "เรียนรู้วิทยาศาสตร์การบิน" : เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน และการคิดค้นเครื่องบิน จนถึงการพัฒนาอากาศยานรุ่นใหม่ ๆ รวมทั้งศึกษาหลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ทำให้เครื่องบินลอยอยู่บนท้องฟ้าได้

  "ประกอบและทดสอบเครื่องร่อน และเครื่องบินพลังยาง" : น้อง ๆ จะได้สร้างเครื่องบินกระดาษที่บินร่อนได้ไกลและนานตามภารกิจ ตามด้วยการประกอบเครื่องบินพลังยาง ที่บินได้เป็นระยะทางไกล โดยใช้พลังงานศักย์ในยางมาหมุนใบพัด น้อง ๆ ต้องเข้าใจหลักการของศูนย์ถ่วง การปรับแต่งเครื่องบินให้บินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  "ฝึกบินอากาศยาน Drone" : น้อง ๆ จะได้ฝึกบังคับ ควบคุม Drone ของตัวเอง ให้บินเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และลอยตัวนิ่งอยู่ในอากาศ ภายใต้การดูแลของวิทยากรและพี้เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้กฎ ระเบียบ และมารยาทในการใช้งาน Drone อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
      กิจกรรมเสริม
  "วิทยาศาสตร์สัญจร" สัมผัสเครื่องบินแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านการบิน
  "โปรเจ็กต์เอกซ์" กิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่กำหนดให้
  "อัศวินรัตติกาล" พบกับฐานยามค่ำคืนที่แสนสนุก ตื่นเต้น อัศจรรย์ ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง
  "นันทนาการ" เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และยังทำให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะทางสังคม และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
  "แคมป์ไฟ" สนุกสนานกับการแสดงกลุ่มของน้อง ๆ ในคืนอำลาค่าย      ตารางกิจกรรม
      "23 เมษายน 2562" 
  8.00 น. : เปิดลงทะเบียนที่ ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา-ตราด
  8.30 น. : แนะนำพี่เลี้ยงกลุ่มและสถานที่จัดค่าย
  8.40 น. : เช็กชื่อเข้ากลุ่ม / ขึ้นรถ
  8.45 น. : ออกเดินทาง
  10.00 น. : ถึงและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
  12.00 น. : อาหารกลางวัน
  13.00 น. : ออกเดินทางไปยังที่พัก
  16.00 น. : ถึงที่พัก / ปฐมนิเทศ / กลุ่มสัมพันธ์ (มีอาหารว่างเมื่อถึงที่พัก)
  16.30 น. : พักผ่อน / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  18.00 น. : อาหารเย็น
  19.00 น. : นันทนาการ
  19.30 - 21.00 น. : Project X

      "24 เมษายน 2562" 
  6.00 น. : ตื่นนอน
  6.15 น. : กายบริหาร / เกม
  7.00 น. : อาบน้ำ / แต่งตัว
  8.00 น. : อาหารเช้า
  9.00 - 12.00 น. : เรียนรู้เรื่องราวของการบิน ฐานวิชาการด้านการบิน / ทำเครื่องบินกระดาษพับ / เครื่องบินกระดาษยักษ์ (ช่วง 10.15 - 10.30 น. พักอาหารว่าง)
  12.00 น. : อาหารกลางวัน
  13.00 - 16.00 น. : เรียนรู้เรื่องราวของโดรน / ประกอบโดรน / ฝึกบังคับโดรนพื้นฐาน (ช่วง 14.30 - 14.45 น. พักอาหารว่าง)
  16.00 น. : พักผ่อน / เล่นกีฬา
  18.00 น. : อาหารเย็น
  19.00 น. : นันทนาการ
  19.30 - 21.00 น. : กิจกรรมอัศวินรัตติกาล

      "25 เมษายน 2562" 
  6.00 น. : ตื่นนอน
  6.15 น. : กายบริหาร / เกม
  7.00 น. : อาบน้ำ / แต่งตัว
  8.00 น. : อาหารเช้า
  9.00 - 12.00 น. : ประกอบเครื่องบินพลังยาง (ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง) แข่งขันเครื่องบินพลังยาง
  12.00 น. : อาหารกลางวัน
  13.00 - 16.00 น. : สาธิตการใช้งานโดรนถ่ายทำโฆษณา / ฝึกบังคับโดรน พิชิตภาระกิจ (ช่วง 14.30 - 14.45 น. พักอาหารว่าง)
  16.00 น. : พักผ่อน / เล่นกีฬา
  18.00 น. : อาหารเย็น
  19.00 น. : นันทนาการ
  19.30 - 21.00 น. : กิจกรรมแคมป์ไฟ

      "26 เมษายน 2562" 
  6.00 น. : ตื่นนอน
  8.00 น. : อาหารเช้า
  9.00 น. : บันทึกค่าย
  10.15 น. : มอบประกาศนียบัตร / แจกรางวัลต่าง ๆ / ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นขวัญใจค่าย
  11.15 น. : วิดีโอรำลึกการเข้าค่าย และพิธีปิดค่าย
  12.00 น. : อาหารกลางวัน
  12.30 น. : ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  15.00 น. : ถึงอาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา-ตราด โดยสวัสดิภาพ
  รายละเอียดสินค้า
  รหัสสินค้า: 5525890000404
  ขนาด: 0 x 0 มม.
  น้ำหนัก: 0 กรัม
  ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
  ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
  สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
  ปกพับ สันบุบ ขาด
  ลดราคา 20%
  สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
  ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
  ลดราคา 30%
  สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
  แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
  ลดราคา 50%
  สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
  อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
  ลดราคา 70%
  (ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
  จาก :
  ถึง :
  หัวเรื่อง :