ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ชมสาธิตวิธีใช้ปากกาพูดได้ คลิก เครื่องใช้ไฟฟ้าลดหนัก 20% คลิก โปรฟ้าผ่า ราคาเดียว แอคเซสเซอรี่เพื่อชาวไอทีโดยเฉพาะ คลิก
  ไม่ระบุ
  ค่ายซีเอ็ดคิดดีแคมป์ ตอน ค่ายสร้างหุ่นยนต์สุดมัน STEM Activity สร้างนวัตกรรมอัจฉริยะกับ iKids ผ่านการเรียนรู้แบบ STEM

  ค่ายซีเอ็ดคิดดีแคมป์ ตอน ค่ายสร้างหุ่นยนต์สุดมัน STEM Activity สร้างนวัตกรรมอัจฉริยะกับ iKids ผ่านการเรียนรู้แบบ STEM

  สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านของเล่นที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเองจากชุดตัวต่อคุณภาพสูง ที่สามารถรื้อถอด และประกอบได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มาพร้อมกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
  ราคาพิเศษ
  1,350.00 บาท
  ค่ายซีเอ็ดคิดดีแคมป์ ตอน ค่ายสร้างหุ่นยนต์สุดมัน STEM Activity สร้างนวัตกรรมอัจฉริยะกับ iKids ผ่านการเรียนรู้แบบ STEM
  ข้อมูลโดยสังเขป
      "ค่ายซีเอ็ดคิดดีแคมป์ ตอน ค่ายสร้างหุ่นยนต์สุดมัน STEM Activity สร้างนวัตกรรมอัจฉริยะกับ iKids ผ่านการเรียนรู้แบบ STEM" 

      วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 26 มกราคม 2562
      สถานที่จัดค่าย : ห้องอบรม (อาคารจอดรถ ชั้น 11) อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5
      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี
      ค่าสมัคร : 1,350 บาท
      โปรโมชั่นพิเศษ : สมัครก่อน 20 มกราคม 2562 หรือสมาชิกซีเอ็ดการ์ด เหลือเพียง 1,200 บาท (รับจำนวนจำกัด)

      สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านของเล่นที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเองจากชุดตัวต่อคุณภาพสูง ที่สามารถรื้อถอด และประกอบได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มาพร้อมกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้บังคับควบคุมทุกโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นที่สร้างขึ้นมาได้จากระยะไกล ผ่านรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด


      "ประโยชน์ที่จะได้รับ" 
      เป็นค่ายเยาวชนที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบ STEM ที่มาจากอักษรย่อของสี่สาขาวิชาหลักคือ Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) คือการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้สาขาหลักดังกล่าวโดยเน้นด้าน ความเข้าใจ ให้เด็กเชื่อมโยงความรู้หลักนั้น การวิเคราะห์ เน้นให้เด็กมีความคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ที่ฝึกให้เด็กมองภาพและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      น้อง ๆ จะได้รับการพัฒนาให้ กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ โดยการนำความรู้ในหลาย ๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือสร้างเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

      "กิจกรรม ประกอบหุ่นยนต์เพื่อพิชิตภารกิจ" 
      ค่ายนี้ฝึกให้น้อง ๆ ได้คิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล กล้าคิดกล้าทดลอง ผ่านการประกอบหุ่นยนต์พิชิตภารกิจ "หุ่นยนต์คณิตคิดสนุก"  "หุ่นยนต์แรลลี" และ "หุ่นยนต์เตะฟุตบอล" นำไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ด้วยตัวเองในการปฏิบัติภารกิจที่มี และได้ทดสอบในสนามการแข่งขัน ระดับนานาชาติ

      "ตารางกิจกรรม" 
  - 08:30 น.   ลงทะเบียน ที่อาคารจอดรถชั้น 11
  - 09:00 น.   เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์ iKids
  - 10:30 น.   พักเบรกของว่าง
  - 10:40 น.   ประกอบหุ่นยนต์เพื่อพิชิตภารกิจ
  - 12:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
  - 13:00 น.   ทดลองพิชิตภารกิจ และปรับแต่งหุ่นยนต์เพิ่มเติม
  - 14:30 น.   พักเบรกของว่าง
  - 14:40 น.   ทดลองพิชิตภารกิจ และปรับแต่งหุ่นยนต์เพิ่มเติม
  - 16:00 น.   สิ้นสุดกิจกรรม
  รายละเอียดสินค้า
  รหัสสินค้า: 5525890000381
  ขนาด: 0 x 0 มม.
  น้ำหนัก: 0 กรัม
  ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
  ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
  สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
  ปกพับ สันบุบ ขาด
  ลดราคา 20%
  สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
  ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
  ลดราคา 30%
  สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
  แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
  ลดราคา 50%
  สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
  อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
  ลดราคา 70%
  (ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
  จาก :
  ถึง :
  หัวเรื่อง :