ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ประถม
คู่มือ-เตรียมสอบ สังคมศึกษา ป.4 +เฉลย

คู่มือ-เตรียมสอบ สังคมศึกษา ป.4 +เฉลย

เเบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ครบทุกสาระ พร้อมเฉลย เเนวข้อสอบครบทุกสาระ มากกว่า 1,000 ข้อ
หนังสือ
115.00 บาท
109.25 บาท
คู่มือ-เตรียมสอบ สังคมศึกษา ป.4 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    คู่มือเตรียมสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ตรงตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการบูรณาการความรู้จากสาระต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เนื้อหาแบ่งออกเป็นบทย่อยๆ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งในแต่ละบทจะมีการสรุปเนื้อหาสาระที่กระชับ เข้าใจง่าย มีแบบทดสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยแยกเล่มอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนใช้ประเมินตัวเอง ทบทวนความรู้เพื่อเตรียมสอบเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่อเพิ่มคะแนนของการเรียนในชั้นเรียน
สารบัญ
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744327833 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เเบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ครบทุกสาระ พร้อมเฉลย เเนวข้อสอบครบทุกสาระ มากกว่า 1,000 ข้อ
หนังสือ
115.00 บาท
109.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4