ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ประถม
คู่มือ-เตรียมสอบ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.2 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) + เฉลย

คู่มือ-เตรียมสอบ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.2 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) + เฉลย

 
หนังสือ
79.00 บาท
75.05 บาท
คู่มือ-เตรียมสอบ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.2 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) + เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ เตรียมสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นตรงตามเนื้อหาของหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ประกอบด้วยภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยได้สรุปเนื้อเรื่องย่อที่นักเรียนควรจะต้องเรียนรู้ ตามเนื้อเรื่องแต่ละบท ตลอดจนความรู้ทางภาษาซึ่งมีทั้งหลักภาษา การใช้ภาษาเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะต้องทำแบบทดสอบที่มีความหลากหลายไว้ ให้นักเรียนได้ฝึกทำทุก ๆ บทเรียน พร้อมกับจัดทำเฉลยไว้นอกเล่ม นักเรียนสามารถใช้ศึกษาได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนวิชาภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ เป็นการเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนให้ดีขึ้น
สารบัญ
หลักภาษาไทย
- บทที่ 1 มาตราแม่ ก กา
- บทที่ 2 การผันวรรณยุกต์
- บทที่ 3 คำที่มี ง สะกด
- บทที่ 4 มาตราแม่ กน
- บทที่ 5 มาตราแม่ กม
- บทที่ 6 มาตราแม่ เกย
- บทที่ 7 มาตราแม่ เกอว
- บทที่ 8 มาตราแม่ กก
- บทที่ 9 มาตราแม่ กด
- บทที่ 10 มาตราแม่ กบ
ฯลฯ
ภาษาพาที
- บทที่ 1 โรงเรียนต้นไม้
- บทที่ 2 ภาษาไทยร่ายรำ
- บทที่ 3 ลำนำของคุณตา
- บทที่ 4 ศาลาเรื่องเล่า
- บทที่ 5 พวกเรารักแม่น้ำ
- บทที่ 6 เพลงธรรมชาติ
- บทที่ 7 ตลาดของหนูเอง
- บทที่ 8 คนเก่ง...คึกคัก
- บทที่ 9 ตะวันพัก จันทร์ผ่อง
- บทที่ 10 เที่ยวท่องร้านหนังสือ
ฯลฯ
วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม
- บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่
- บทที่ 3 รื่นรสสักวา
- บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง
- บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน
- บทที่ 6 ยายกะตา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744325648 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
79.00 บาท
75.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4