ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประถม
คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 +เฉลย

คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 +เฉลย

เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาค สอบไล่ ป.1 ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน, สอบชิงทุน
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
คู่มือ-เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
บทที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 3 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
บทที่ 4 ทศนิยม
บทที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
บทที่ 6 เส้นขนาน
บทที่ 7 สมการและการแก้สมการ
บทที่ 8 ทิศและแผนผัง
บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 10 รูปวงกลม
บทที่ 11 บทประยุกต์
บทที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 13 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744328465 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาค สอบไล่ ป.1 ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน, สอบชิงทุน
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4