ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ราชการทั่วไป

คู่มือ+ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ใช้สอบทุกสายงาน

ประกอบด้วย กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
280.00 บาท
238.00 บาท
คู่มือ+ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ใช้สอบทุกสายงาน
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ คู่มือ+ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ใช้สอบทุกสายงาน ประกอบด้วย กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำเทคนิคในการตอบอย่างเข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- ประวัติ / วิสัยทัศน์ / ค่านิยม / พันธะกิจ / อำนาจหน้าที่ / หน่วยงานในสังกัด
- การบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
- สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
- กฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กฎหมายภาษีอากร
- เศรษฐกิจพอเพียงและ โคกหนองนาโมเดล
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ.2560
- กฎหมายปกครอง
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637474 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 206 x 292 x 20 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :