ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ทั่วไป
คู่มือ การจัดทำสื่อ นวัตกรรมและแผนฯ ประกอบสื่อ นวัตกรรม

คู่มือ การจัดทำสื่อ นวัตกรรมและแผนฯ ประกอบสื่อ นวัตกรรม

สำหรับ ครูผู้สอนทุกระดับชั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นิสิต นักศึกษา
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
คู่มือ การจัดทำสื่อ นวัตกรรมและแผนฯ ประกอบสื่อ นวัตกรรม
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอแนวทางการจัดทำแบบฝึกทักษะ การทำแบบฝึกเสริมทักษะประเภทต่างๆ แนวการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ และแนวการจัดทำสื่อการสอนประเภทชุดการเรียน ตลอดจนตัวอย่างการออกแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เหมาะสำหรับ ครูผู้สอนทุกระดับชั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นิสิต นักศึกษา เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม และแผนการจัดการเรียนรู้
บทที่ 2 ก่อนจัดทำสื่อ นวัตกรรม ควรรู้อะไรและทำอย่างไร
บทที่ 3 การจัดทำสื่อ นวัตกรรมเพิ่อแก้ปัญหาการจัดทำแบบฝึกทักษะ
- มาสร้างแบบฝึกทักษะกันเถอะ
- บทเรียนสำเร็จรูปหรือบทเรียนแบบโปรแกรม
- หนังสือเสริมประสบการณ์/สื่อ นวัตกรรมประเภทชุดการเรียน
- หนังสืออ่านเพิ่มเติม
- หนังสือส่งเสริมการอ่าน
- เอกสารประกอบการเรียน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789745218147 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สำหรับ ครูผู้สอนทุกระดับชั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นิสิต นักศึกษา
ผู้เขียน สำลี รักสุทธี
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4