ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
มัธยม
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3

คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3

สรุปเนื้อหาสำคัญ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คลื่น แสงเชิงคลื่น แสงเชิงรังสี แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเฉลยครบถ้วน
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
275.00 บาท
261.25 บาท
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3
เนื้อหาโดยสังเขป
    "คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบทุกเรื่องทั้ง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คลื่น แสงเชิงคลื่น แสงเชิงรังสี โดยอธิบายเนื้อหาสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์พร้อมตัวอย่างวิธีคิดอย่างละเอียด และยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยวิธีทำครบทุกบท อีกทั้งยังมีข้อสอบมหาวิทยาลัยในแต่ละเรื่องให้ฝึกทำพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ใช้เตรียมตัวสอบกลางภาค สอบปลายภาคหรือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สารบัญ
บทที่ 8 การเลคื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
- ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มมอนิกอย่างง่าย
- ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคล่อนที่แบบฮาร์มมอนิกอย่างง่าย
- เฟส
ฯลฯ

บทที่ 9 คลื่น
- การจำแนกคลื่น
- การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
- คลื่นบนเส้นเชือก และเคลื่อนผิวน้ำ
ฯลฯ

บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น
- สมมติฐานและทฤษฎีของแสง
- การแทรกสอด
- การเลี้ยวเบนของแสง
ฯลฯ

บทที่ 11 แสงเชิงรังสี
- การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา
- การสะท้อนแสง
- การหักเหของแสง
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018992 (ปกอ่อน) 396 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 259 x 19 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :