ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
มัธยม
คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ม.4-6 +เฉลย

คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ม.4-6 +เฉลย

แบบทดสอบ ประเมินผลตามตัวชี้วัด พร้อมเฉลย
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ม.4-6 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญรายวิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง   เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคมมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สังคมไทย การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิมนุษยชน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเมือง การปกครองของไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162011207 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แบบทดสอบ ประเมินผลตามตัวชี้วัด พร้อมเฉลย
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4