ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ประถม
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6

คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6

ใช้เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ ใช้เตรียมสอบ O-NET ป.6
หนังสือ
85.00 บาท
80.75 บาท
คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ 1 ร่างกายมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง
หน่วยการเรียนรู้ 4 ไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก
หน่วยการเรียนรู้ 6 จักวาลและอวกาศ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162370441 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ใช้เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเก็บคะแนน เสริมพื้นฐานความรู้ให้แม่นยำ ใช้เตรียมสอบ O-NET ป.6
หนังสือ
85.00 บาท
80.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4