ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี บ้านไผ่ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 526
ประถม
คู่มือเตรียมสอบ ป.3

คู่มือเตรียมสอบ ป.3

ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับใช้ฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจและเตรียมตัวก่อนสอบของนักเรียนชั้น ป.3
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ป.3
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163060136 (ปกอ่อน) 548 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 835 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2012
เนื้อหาโดยสังเขป
คู่มือเตรียมสอบ ป.3 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย สรุปเนื้อหาสำคัญ แบบทดสอบ และแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

เหมาะสำหรับ ใช้ฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจ หลังเรียนในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ใช้เตรียมตัวก่อนสอบ ทั้งระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัด
สารบัญ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและัพลศึกษา
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับใช้ฝึกทบทวนความรู้ ความเข้าใจและเตรียมตัวก่อนสอบของนักเรียนชั้น ป.3
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4