ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ราชการทั่วไป
คู่มือเตรียมสอบ กรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ กรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรและวิธีการสอบ การสอบแข่งแข่งเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
คู่มือเตรียมสอบ กรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ทั้งความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
- บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
- บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2502
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2515
- ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2520
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2520
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168741 (ปกอ่อน) 266 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 208 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :