ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส สิชล นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาที่ 506
ราชการทั่วไป
คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ก.พ. (ภาค ข.) (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ก.พ. (ภาค ข.) (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

สรุปข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
ต้องการสั่งซื้อ กรุณาส่งรายการ สินค้า มาที่ e-commerce@se-ed.com
คู่มือเตรียมสอบสำนักงาน ก.พ. (ภาค ข.) (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169080640 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 206 x 290 x 17 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบสำนักงาน ก.พ. (ภาค ข.) (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การควบคุมภายในด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล
- แนวปฏิบัติการควบคุมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริหาร
- จริยธรรมและความรับผิดชอบขององค์การ
- วัตถุประสงค์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริหารการจัดการ
- แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ฯลฯ
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สรุปข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4