ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ราชการทั่วไป
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

ประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงฯ
หนังสือ
270.00 บาท
256.50 บาท
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ
เนื้อหาโดยสังเขป
    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
- การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
- ความรู้ด้านงบประมาณ
- ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634824 (ปกอ่อน) 290 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :