ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ราชการทั่วไป
คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมบังคับคดี นิติกร วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมบังคับคดี นิติกร วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การบริหารราชการ
หนังสือ
300.00 บาท
285.00 บาท
คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมบังคับคดี นิติกร วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ กรมบังคับคดี นิติกร วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด หลักสูตรการสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การบริหารราชการ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
- พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายลักษณะพยาน
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบ พระราชทฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169144 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 205 x 290 x 18 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :