ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ราชการทั่วไป
คู่มือสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานศาลยุติธรรม

คู่มือสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกอบด้วย ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ฯลฯ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
คู่มือสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานศาลยุติธรรม
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบทดสอบที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานศาลยุติธรรม ประกอบด้วย ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) แบบตรงประเด็น อ่านได้ทุกระดับ พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหา และเตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)
- โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
- โจทย์อนุกรมตัวเลข
- โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

วิชาความสามารถทั่วไป ( ความสามารถด้านเหตุผล)
- โจทย์อุปมา-อุปไมย
- โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
- โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)
- โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ
- โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ
- โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
- โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)
- โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)
- แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
- แนวข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637610 (ปกอ่อน) 291 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ประกอบด้วย ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ฯลฯ
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด