ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ราชการทั่วไป

คู่มือสอบพนักงานเทศกิจ ส. 1 สำนักงานเทศกิจ

ประกอบด้วย ด้านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป และด้านความรู้เฉพาะตำแหน่ง เจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในระเบียบการสอบ พร้อมยกแนวข้อสอบและเฉลย
หนังสือ
260.00 บาท
234.00 บาท
e-books(PDF) ?
240.00 บาท
คู่มือสอบพนักงานเทศกิจ ส. 1 สำนักงานเทศกิจ
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบพนักงานเทศกิจ ส. 1 สำนักงานเทศกิจ ทั้งเรื่องของความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และนำไปใช้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ เช่น จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การยืดหยุ่นผ่อนปรน การวิเคราะห์สร้างสรรค์เชิงรุก วุฒิภาวะควบคุมอารมณ์ กรุงเทพมหานครและข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- ประวัติ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ภารกิจ ผังองค์กร ของสำนักเทศกิจ
- ความรุ้ความสามารถด้าน จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การยืดหยุ่นผ่อนปรน การวิเคราะห์สร้างสรรค์เชิงรุก วุฒิภาวการณ์ควบคุมอารมณ์
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การจัดระเบียบของตลาดสด
- การจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวนจุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาดเด็ดขาด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162469923 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 206 x 292 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :