ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ราชการทั่วไป
คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี

คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี

ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
e-books(PDF) ?
160.00 บาท
คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนิติกร สังกัดกรมบังคับคดี โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำหนาจหน้าที่ โครงสร้าง
พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557
- แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย
- แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน
- แนวข้อสอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162467202 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 206 x 293 x 18 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
e-books(PDF)
160.00 บาท
160.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4