ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ราชการทั่วไป
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ประกอบด้วย พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553, ประมวลกฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฯลฯ
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
e-books(PDF) ?
260.00 บาท
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- ตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่
- พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162469220 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 206 x 293 x 15 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :