ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ราชการทั่วไป
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี

ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี ฯลฯ
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
e-books(PDF) ?
180.00 บาท
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักสูตรการสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิมชอบ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ อำนาจหน้าที่
- ความรู้พื้นฐานทางบัญชี
- การจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีของส่วนราชการ
- พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162467264 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 205 x 290 x 18 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี ฯลฯ
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
e-books(PDF)
180.00 บาท
180.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4