ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ราชการทั่วไป
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกอบด้วย การสอบบัญชีรวมถึงมาตราฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง การบัญชี รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฯลฯ
หนังสือ
270.00 บาท
256.50 บาท
e-books(PDF) ?
270.00 บาท
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เนื้อหาโดยสังเขป
    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตอบเมื่อเจอข้อสอบจริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี
- แม่บทกฎหมายมาตรฐานการสอบบัญชี
- มาตรฐานการสอบทาน รหัส 2400-2410
- มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000, 3400, 3402, 3420
- มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400, 4410
- การบัญชี
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- พระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162469121 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 205 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :