ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ราชการทั่วไป
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยวาชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561 และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย จิตวิทยาองค์การ ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
e-books(PDF) ?
240.00 บาท
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยวาชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จิตวิทยาองค์การ ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม โครงสร้าง
- พระราชบัญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยวาชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
- พระราชบัญัติศาลเยวาชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
- อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระผิด
- สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ
- จิตวิทยาองค์การ
- การบริหารงานบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632455 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 203 x 293 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :