ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สาขาที่ 530
มัธยม
คู่มือรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5 เล่ม 3

คู่มือรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5 เล่ม 3

ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และลอการิทึม,ฟังก์ชันตรีโกนมิติ 1, ฟังก์ชันตรีโกนมิติ 2 และการประยุกต์,เวกเตอร์
หนังสือ
159.00 บาท
151.05 บาท
คู่มือรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5 เล่ม 3
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 3 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม
- เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวก
- รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
- การหาผลบวก ผลต่าง ผลคูณและผลหารของกรณฑ์


บทที่ 2 ฟังก์ชันตรีโกนมิติ 1
- วงกลมหนึ่งหน่วย
- ระยะทางและการวัดระยะทาง
- มุมและการวัดมุม


บทที่ 3 ฟังก์ชันตรีโกนมิติ 2 และการประยุกต์
- ฟังก์ชันตรีโกนมิติของผลบวกหรือผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม
- ฟังก์ชันตรีโกนมิติของจำนวนเท่าของจำนวนจริงหรือมุม
- ผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติ


บทที่ 4 เวกเตอร์
- สัญลักษณ์แทนเวกเตอร์
- การเท่ากันของเวกเตอร์
- นิเสธของเวกเตอร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167082707 (ปกอ่อน) 768 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 264 x 32 มม.
น้ำหนัก: 995 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และลอการิทึม,ฟังก์ชันตรีโกนมิติ 1, ฟังก์ชันตรีโกนมิติ 2 และการประยุกต์,เวกเตอร์
หนังสือ
159.00 บาท
151.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4