ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร่วมสนุกกับเกม ลุ้นได้ลุ้นดีกับเซียมซีวัดดวง คลิก ⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก
ทั่วไป
คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต (PDF)
คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต (PDF)คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต (PDF)คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต (PDF)

คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต (PDF)

 
e-books(PDF)?
179.00 บาท
คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเทคนิคการจัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า   และอุตสาหกรรมการผลิต โดยมุ่งเชื่อมโยงเทคนิคการจัดเก็บกับการเคลื่อนย้ายสินค้า วิธีการใช้ฐานเลื่อน ป้ายปิด การบรรจุหีบห่อ เพื่อกำหนดวิถีทางที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
สารบัญ
บทที่ 1 การกำหนดแผนผังชั้นวางและปริมาณการจัดเก็บสินค้า
บทที่ 2 ประเภทของฐานจัดเก็บสินค้า
บทที่ 3 ระบบชั้นวางสินค้า
บทที่ 4 ระบบชั้นวางคลังสินค้าอะไหล่
บทที่ 5 เทคนิคการประหยัดพื้นที่คลังสินค้า
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840013651 (PDF) 0Bytes 120 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :