ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ราชการทั่วไป
คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ปริญญาตรี

คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ปริญญาตรี

ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
290.00 บาท
275.50 บาท
คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ปริญญาตรี
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการเตรียมสอบ ภาค ก ก.พ. ปริญญาตรี โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
วิชาความสามารถในการวิเคราะห์
- อนุกรม
- อุปมา-อุปไมย
- คณิตศาสตร์ทั่วไป
ฯลฯ

วิชาภาษาไทย
- การเรียงลำดับข้อความ
- การอ่านจับใจความสำคัญ บทความสั้นและยาว

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 8
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
- พระราชบัยญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ
- เจาะเนื้อหาโครงสร้างพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
- เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation
- เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ Vocabulary
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637214 (ปกอ่อน) 338 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 206 x 290 x 20 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :