ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
การเลี้ยงดูบุตร
คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยแบบโรงเรียนบ้าน : Home SchoolHot!
คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยแบบโรงเรียนบ้าน : Home School

คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยแบบโรงเรียนบ้าน : Home School

นำเสนอข้อมูลสำหรับการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในรูปแบบโรงเรียนบ้าน
หนังสือ
195.00 บาท
185.25 บาท
คู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยแบบโรงเรียนบ้าน : Home School
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอข้อมูลสำหรับการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในรูปแบบโรงเรียนบ้าน โดยเน้นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กให้ถึงพร้อมตามวัย โดยจะให้ตัวอย่างการออกแบบจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องจัดทำ ร่วมกับการบูรณาการการเรียนรู้ในกิจกรรมประจำวัน จากตัวอย่างที่ให้นี้ ผู้ปกครองสามารถนำไปพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ อย่างที่ต้องการได้ ที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองต้องสร้างบรรยากาศการเรียนที่มีความรัก ความอบอุ่น และผ่อนคลายด้วย เพื่อให้ "โรงเรียนบ้าน" เป็นโรงเรียนที่งดงามน่าเรียนและเด็กสนุกที่จะเรียน การจัดการเรียนรู้ที่พ่อแม่จัดกระทำขึ้นก็จะประสบผลสำเร็จอย่างที่ต้องการอย่างแท้จริง คือ "เด็กเก่ง ดี และมีความสุขกับการเรียน" 
สารบัญ
ความนำ : วิธีใช้คู่มือ
ตอนที่ 1 รู้จักการศึกษาปฐมวัย
ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัยที่บ้าน
ตอนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 5 การเตรียมเด็กเข้า ป.1
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164413191 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :