ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ศาสนา
คู่มือปฏิบัติ อานาปานสติสมบูรณ์แบบHot!
คู่มือปฏิบัติ อานาปานสติสมบูรณ์แบบ

คู่มือปฏิบัติ อานาปานสติสมบูรณ์แบบ

อานาปานสติ การหายใจที่ดับทุกข์ได้
หนังสือ
60.00 บาท
57.00 บาท
คู่มือปฏิบัติ อานาปานสติสมบูรณ์แบบ
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของ "พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)" ในโอกาสต่าง ๆ ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ "อานาปานสติ" การหายใจที่ดับทุกข์ได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง
สารบัญ
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- สิ่งแรกที่ต้องรู้จัก คือความทุกข์
- อานาปานสติภาวนา
- รูปโครงของอานาปานสติ
- แนวปฏิบัติ ทั้งในแง่ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- เวทนา
- หลักปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- ความเข้าใจเรื่องจิต
- หลักปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- การบังคับจิต

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- ความหมายของ "ธรรม"
- หลักปฏิบัติธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- การพิจารณาเห็นถึงความเป็นตถาตา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786110301237 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 129 x 185 x 10 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :