ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ราชการทั่วไป
คู่มือติวสอบ ภาค ข ตำแหน่งจัดเก็บรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือติวสอบ ภาค ข ตำแหน่งจัดเก็บรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเตรียมสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
หนังสือ
350.00 บาท
332.50 บาท
คู่มือติวสอบ ภาค ข ตำแหน่งจัดเก็บรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข ตำแหน่งจัดเก็บรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2457
บทที่ 2 พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
บทที่ 3 พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
บทที่ 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
บทที่ 5 พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
บทที่ 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2541
บทที่ 7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
บทที่ 8 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164450219 (ปกอ่อน) 134 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 7 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :