ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
มัธยม
คู่มือช่วยสอบ ภาษาไทย ม.5

คู่มือช่วยสอบ ภาษาไทย ม.5

สรุปเข้มเนื้อหาอย่างละเอียดตรงตามหลักสูตรใหม่ และเพิ่มเติม เนื้อหาครอบคลุม ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน แบบทดสอบจากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ
135.00 บาท
128.25 บาท
คู่มือช่วยสอบ ภาษาไทย ม.5
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167706108 (ปกอ่อน) 380 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือคู่มือภาษาไทยระดับชั้น ม.5 เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้ทบทวนความรู้และฝึกทำแบบฝึกทักษะเพิ่มเติมสำหรับเตรียมสอบภายในโรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังสามารถใช้อ่านทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาไทยระดับ ม.5 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ หนังสือคู่มือภาษาไทยเล่มนี้จะอำนวยความสะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนช่วยให้ประสบความสำเร็จบรรลุความมุ่งหวังดังที่ได้ตั้งไว้
สารบัญ
ตอนที่ 1 วัฒนธรรมและภาษา
- ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
- การร้อยเรียงถ้อยคำ
- การเพิ่มคำ

ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร
- ความคิดกับภาษา
- มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร
- การถามและการตอบ
ฯลฯ

ตอนที่ 3 วรรณคดีวิจักษ์
- มหาเวชสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
- ลิลิตตะเลงพ่าย
- บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สรุปเข้มเนื้อหาอย่างละเอียดตรงตามหลักสูตรใหม่ และเพิ่มเติม เนื้อหาครอบคลุม ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน แบบทดสอบจากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ
135.00 บาท
128.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4