ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
มัธยม
คู่มือช่วยสอบ ภาษาไทย ม.5

คู่มือช่วยสอบ ภาษาไทย ม.5

สรุปเข้มเนื้อหาอย่างละเอียดตรงตามหลักสูตรใหม่ และเพิ่มเติม เนื้อหาครอบคลุม ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน แบบทดสอบจากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ
135.00 บาท
128.25 บาท
คู่มือช่วยสอบ ภาษาไทย ม.5
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือคู่มือภาษาไทยระดับชั้น ม.5 เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้ทบทวนความรู้และฝึกทำแบบฝึกทักษะเพิ่มเติมสำหรับเตรียมสอบภายในโรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังสามารถใช้อ่านทบทวนเนื้อหาวิชาภาษาไทยระดับ ม.5 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ หนังสือคู่มือภาษาไทยเล่มนี้จะอำนวยความสะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนช่วยให้ประสบความสำเร็จบรรลุความมุ่งหวังดังที่ได้ตั้งไว้
สารบัญ
ตอนที่ 1 วัฒนธรรมและภาษา
- ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
- การร้อยเรียงถ้อยคำ
- การเพิ่มคำ

ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร
- ความคิดกับภาษา
- มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร
- การถามและการตอบ
ฯลฯ

ตอนที่ 3 วรรณคดีวิจักษ์
- มหาเวชสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
- ลิลิตตะเลงพ่าย
- บทละครพูดคำฉันท์ เรื่องมัทนะพาธา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167706108 (ปกอ่อน) 380 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สรุปเข้มเนื้อหาอย่างละเอียดตรงตามหลักสูตรใหม่ และเพิ่มเติม เนื้อหาครอบคลุม ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน แบบทดสอบจากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ
135.00 บาท
128.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4