ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
  ออกแบบเครื่องกล/ยนต์

  คู่มืองานเหล็ก : Steel Quick Reference

  เหมาะสำหรับผู้รับเหมา ห้างร้าน วิศวกร ช่าง อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรม เพื่อใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการซื้อ-ขาย ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาด้าน Structural Steel
  หนังสือ
  270.00 บาท
  243.00 บาท
  คู่มืองานเหล็ก : Steel Quick Reference
  เนื้อหาโดยสังเขป
      หนังสือเล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเหล็ก เช่น การซื้อ-ขาย การคำนวณน้ำหนัก การคำนวณพื้นที่ผิวสำหรับงานทาสี หรือการคำนวณความแข็งแรงเชิงวิศวกรรม เป็นต้น ให้ได้มีข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รวมเนื้อหาไว้อย่างมีระบบเป็นรูปเล่ม มีความทันสมัย มีความหลากหลาย หยิบใช้งานค้นคว้าอ้างอิงได้ทันที ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งที่ผลิตตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแถบยุโรป ทั้งนี้ได้แจกแจงรายละเอียดมาตรฐานเหล็กแต่ละรูปพรรณในการกำหนดรูปร่าง ขนาด มิติ น้ำหนักโมเมนต์ ความเฉื่อย โมดูลัสภาคตัด รัศมีไจเรชัน สำหรับในเรื่องมาตรฐานของวัสดุก็ได้แจกแจงรายละเอียดของส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติทางกล ค่าความเค้นที่ยอมให้เกิดในเนื้อเหล็ก ตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเสริมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น
  สารบัญ
  Chapter 1 เหล็กรูปพรรณในประเทศ
  Chapter 2 เหล็กรูปพรรณ ASTM
  Chapter 3 เหล็กรูปพรรณ Europe
  Chapter 4 ท่อเหล็กกล้า
  Chapter 5 มาตรฐานวัสดุเหล็กกล้า
  Chapter 6 คณิตศาสตร์และการคำนวณทางวิศวกรรม
  Chapter 7 การเชื่อมโลหะ
  Chapter 8 แผ่นเกรตติ้งเหล็กกล้า
  Chapter 9 การทาสี
  Chapter 10 ตารางเปรียบเทียบหน่วยวัดทางวิศวกรรม
  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9786160812189 (ปกอ่อน) 184 หน้า
  ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 13 มม.
  น้ำหนัก: 480 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 8/2012
  ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
  ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
  สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
  ปกพับ สันบุบ ขาด
  ลดราคา 20%
  สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
  ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
  ลดราคา 30%
  สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
  แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
  ลดราคา 50%
  สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
  อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
  ลดราคา 70%
  (ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
  จาก :
  ถึง :
  หัวเรื่อง :