ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
อาชีวศึกษา
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับแรงงานหรือช่างที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และจะช่วยให้ผู้อ่าน ผู้สนใจ แรงงาน และผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
หนังสือ
185.00 บาท
166.50 บาท
e-books(PDF) ?
169.00 บาท
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับแรงงานหรือช่างที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ (ภาคทฤษฎี) และภาคความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีใบรับรองความรู้ความสามารถ หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เริ่มจาก บทนำ ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
บทที่ 3 การทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ
บทที่ 4 การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
บทที่ 5 การขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834204 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 11 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :