ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (PDF)
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (PDF)คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (PDF)คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (PDF)

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (PDF)

ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นผู้สอนวิชา "กฎหมายอาญาภาคความผิด" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปีจจุบัน เนื้อหาหลักของวิชานี้ประกอบไปด้วยฐานความผิดต่าง ๆ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
260.00 บาท
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นผู้สอนวิชา "กฎหมายอาญาภาคความผิด" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปีจจุบัน เนื้อหาหลักของวิชานี้ประกอบไปด้วยฐานความผิดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง
ลักษณะ 13

    "ความผิดเกี่ยวกับเพศ" คือความผิดที่ปรากฏอยู่ในลักษณะ 9 ตั้งแต่มาตรา 276 ถึงมาตรา 287/12 โดยความผิดเกี่ยวกับเพศนี้ประกอบไปด้วยฐานความผิดที่สำคัญคือ ความผิดฐานกระทำชำเรา (ผู้อื่นและเต็ก) และความผิดฐานกระทำอนาจาร (ผู้อื่นและเต็ก) ซึ่งเป็นฐานความผิดที่มักเกิดการกระทำความผิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและเป็นคดีความขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมเป็นจำนวนมาก
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความผิดฐานกระทำชำเราผู้อื่น (มาตรา 276)
บทที่ 3 ความผิดฐานกระทำชำเราเด็ก (มาตรา 277)
บทที่ 4 กรณีทผี่ (ูถูกกระทำชำเราได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย (มาตรา 277 ทวิ และมาตรา 277 ตรี)
บทที่ 5 ความผิดฐานกระทำอนาจารผู้อื่น (มาตรา 278)
บทที่ 6 ความผิดฐานกระทำอนาจารเด็ก (มาตรา 279)
บทที่ 7 กรณีที่ผู้ถูกกระทำอนาจารได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย (มาตรา 280)
บทที่ 8 การบันทึกภาพหรือเสียง และการเผยแพรหรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียง การกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารที่บันทึกไว( (มาตรา 280/1)
บทที่ 9 การกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารญาตสิบสายโลหิตหรือผู (อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ (กระทำ (มาตรา 285)
บทที่ 10 การกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารบุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้ (มาตรา 285/2)
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700543 (PDF) 0Bytes 278 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นผู้สอนวิชา "กฎหมายอาญาภาคความผิด" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปีจจุบัน เนื้อหาหลักของวิชานี้ประกอบไปด้วยฐานความผิดต่าง ๆ
e-books(PDF)
260.00 บาท
260.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด