ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
คำอธิบายกฎหมายทะเล (PDF)
คำอธิบายกฎหมายทะเล (PDF)คำอธิบายกฎหมายทะเล (PDF)คำอธิบายกฎหมายทะเล (PDF)

คำอธิบายกฎหมายทะเล (PDF)

หนังสือ “คำอธิบายกฎหมายทะเล” เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษากฎหมายทะเล เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษากฎหมายทะเล เนื่องจากหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงพื้นฐานความรู้กฎหมายทะเลที่มีความสำคัญ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
250.00 บาท
คำอธิบายกฎหมายทะเล (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ “คำอธิบายกฎหมายทะเล” เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษากฎหมายทะเล เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษากฎหมายทะเล เนื่องจากหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงพื้นฐานความรู้กฎหมายทะเลที่มีความสำคัญในภาพรวม โดยเริ่มจากการอธิบายความรู้พื้นฐานของกฎหมายทะเล อันได้แก่ ความหมาย วิวัฒนาการและบ่อเกิดของกฎหมายทะเลในบทที่ 1 จากนั้นหนังสือเล่มนี้จะได้อธิบายหลักกฎหมายของเขตทางทะเลแต่ละเขต โดยเริ่มจากการอธิบายประเด็นเรื่องเส้นฐานอันเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดเขตทางทะเลในบทที่ 2 ต่อมาจะได้อธิบายสถานะทางกฎหมายของrพื้นที่ทางทะเลต่าง ๆ โดยเริ่มจากพื้นที่ทางทะเลที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่ง พื้นที่ทางทะเลที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝั่ง และพื้นที่ทางทะเลที่อยู่นอกเขตอำนาจแห่งชาติ ตั้งแต่บทที่ 3 ถึงบทที่ 5 และการแบ่งเขตแดนทางทะเลในบทที่ 6 จากนั้นจะได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญของกฎหมายทะเล 3 เรื่อง ได้แก่ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรมีชีวิตในทะเล การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการคุ้มครองโบราณวัตถุและโบราณสถานใต้น้ำตั้งแต่บทที่ 7 ถึงบทที่ 9 และในบทสุดท้ายจะได้กล่าวถึงการระงับข้อพิพาททางทะเล
สารบัญ
บทที่ 1 ความหมาย วิวัฒนาการและบ่อเกิดของกฎหมายทะเล
บทที่ 2 เส้นฐาน
บทที่ 3 พื้นที่ทะเลซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่ง
บทที่ 4 พื้นที่ทะเลซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝั่ง
บทที่ 5 พื้นที่ทางทะเลที่อยู่นอกเขตอำนาจแห่งชาติ
บทที่ 6 การแบ่งเขตแดนทางทะเล
บทที่ 7 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรมีชีวิตในทะเล
บทที่ 8 การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
บทที่ 9 การคุ้มครองโบราณวัตถุและโบราณสถานใต้น้ำ
บทที่ 10 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700666 (PDF) 0Bytes 350 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือ “คำอธิบายกฎหมายทะเล” เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษากฎหมายทะเล เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษากฎหมายทะเล เนื่องจากหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงพื้นฐานความรู้กฎหมายทะเลที่มีความสำคัญ
e-books(PDF)
250.00 บาท
250.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด