ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
คำอธิบายกฎหมายครอบครัว (PDF)
คำอธิบายกฎหมายครอบครัว (PDF)คำอธิบายกฎหมายครอบครัว (PDF)คำอธิบายกฎหมายครอบครัว (PDF)

คำอธิบายกฎหมายครอบครัว (PDF)

เอกสารประกอบการสอน “วิชากฎหมายครอบครัว” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของผู้เขียน ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นผู้สอนในรายวิชากฎหมายครอบครัว
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
260.00 บาท
คำอธิบายกฎหมายครอบครัว (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    เอกสารประกอบการสอน “วิชากฎหมายครอบครัว” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของผู้เขียน ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นผู้สอนในรายวิชากฎหมายครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
สารบัญ
บทที่ ๑ ความทั่วไป
บทที่ ๒ การหมั้น
บทที่ ๓ การสมรส
บทที่ ๔ ความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวระหว่างสามีภริยา
บทที่ ๕ ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
บทที่ ๖ การสมรสเป็นโมฆะ
บทที่ ๗ การสิ้นสุดการสมรส
บทที่ ๘ บิดามารดาบุตรฃ
บทที่ ๙ สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดาบุตร
บทที่ ๑๐ ผู้ปกครอง
บทที่ ๑๑ บุตรบุญธรรม
บทที่ ๑๒ ค่าอุปการะเลี้ยงดู
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700604 (PDF) 0Bytes 466 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เอกสารประกอบการสอน “วิชากฎหมายครอบครัว” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของผู้เขียน ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นผู้สอนในรายวิชากฎหมายครอบครัว
e-books(PDF)
260.00 บาท
260.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด