ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ไวยากรณ์ การใช้คำ
คำช่วย ช่วยด้วย (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
คำช่วย ช่วยด้วย (ฉบับปรับปรุง) (PDF)คำช่วย ช่วยด้วย (ฉบับปรับปรุง) (PDF)คำช่วย ช่วยด้วย (ฉบับปรับปรุง) (PDF)

คำช่วย ช่วยด้วย (ฉบับปรับปรุง) (PDF)

"คำช่วย" มีตั้งเยอะ จะเลือกใช้ตัวไหนดีนะ ทำไมพูดแบบนี้ แล้วคนญี่ปุ่นไม่เข้าใจล่ะ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามแบบนี้ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้!
หนังสือ
175.00 บาท
166.25 บาท
e-books(PDF)?
149.00 บาท
คำช่วย ช่วยด้วย (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    "หนังสือคำช่วย ช่วยด้วย! (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคำช่วยต่างๆ โดยอธิบายให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่า "คำช่วย" ซึ่งมีมากกว่าที่คุณคิด จากนั้นจึงอธิบายคำช่วยแต่ละตัวที่ใช้บ่อยให้เห็นถึงความหมายและวิธีใช้ และในส่วนท้ายยังได้รวบรวมประโยคตัวอย่างที่ผู้เรียนมักประสบปัญหาในการเลือกใช้คำช่วยมาอธิบายโดยอิงจากหลักการใช้และความหมายของคำช่วยนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจคำช่วยได้ดียิ่งขึ้น
สารบัญ
ตอนที่ 1 ประเภทของคำช่วย
ตอนที่ 2 ความหมายของคำช่วย
ตอนที่ 3 คำช่วยที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เขียน
ตอนที่ 4 แบบฝึกหัดทบทวน

- เฉลยแบบฝึกหัดและคำแปล
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840012791 (PDF) 0Bytes 248 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :