ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ประวัติศาสตร์ทั่วไป
ครองแผ่นดินโดยธรรม : อ่านประวัติศาสตร์ผ่านพระบรมราโชวาทและเครือข่ายในหลวง
ครองแผ่นดินโดยธรรม : อ่านประวัติศาสตร์ผ่านพระบรมราโชวาทและเครือข่ายในหลวง

ครองแผ่นดินโดยธรรม : อ่านประวัติศาสตร์ผ่านพระบรมราโชวาทและเครือข่ายในหลวง

ฉายภาพความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและอุดมการณ์ หลังการปฏิวัติ 2475 ที่กษัตริย์ทรงมีส่วนกำหนดมากบ้างน้อยบ้าง ในแต่ละบริบท โดยมองผ่านบทบาทของคนกลุ่มอื่น ๆ อาทิ เจ้านาย นายทุน ผู้นำทางการเมือง ฯลฯ
ผู้เขียนอาสา คำภา
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
450.00 บาท
427.50 บาท
ครองแผ่นดินโดยธรรม : อ่านประวัติศาสตร์ผ่านพระบรมราโชวาทและเครือข่ายในหลวง
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "ครองแผ่นดินโดยธรรม : อ่านประวัติศาสตร์ผ่านพระบรมราโชวาทและเครือข่ายในหลวง" เล่มนี้ ฉายภาพความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและอุดมการณ์ หลังการปฏิวัติ 2475 ที่กษัตริย์ทรงมีส่วนกำหนดมากบ้างน้อยบ้าง ในแต่ละบริบท โดยมองผ่านบทบาทของคนกลุ่มอื่น ๆ เช่น เจ้านาย นายทุนผู้นำทางการเมือง พระป่าธรรมยุตอีสาน ฯลฯ ซึ่งสัมพันธ์กับกษัตริย์แตกต่างกันไปในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งใน "เครือข่ายชนชั้นนำ" หรือ "สถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่าย" (Network Monarchy) ในบริบททางการเมืองแต่ละยุค นอกจากนี้ ยังศึกษาพระราชดำรัสในรัชกาลที่ 9 เพื่อวิเคราะห์การปลูกฝัง "ธรรมวิทยาของพลเมือง" อีกด้วย

    จุดเด่นในงานเขียนของ "อาสา คำภา" นอกจากการใช้แนวพินิจทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ที่พิจารณาความเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมแล้ว ยังอยู่ที่ความพยายามใช้มุมมองที่ "เป็นกลาง" แบบนักประวัติศาสตร์ ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบด้วยทัศนะวิพากษ์เพื่อหาข้อสรุปจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดเหล่านั้นแม้ใช้ทฤษฎีหรือมโนทัศน์ทางสังคมศาสตร์เป็นกรอบคิดในการวิเคราะห์ หรืออธิบาย ก็มิได้ก้าวไปสู่ข้อสรุปอย่างง่าย ๆ แต่เชื่อมโยงให้เห็นพลวัตอันเกิดจากปฏิสัมพันธ์อย่างซับซ้อนระหว่างลักษณะเฉพาะของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวละครในประวัติศาสตร์ กับบริบททางสังคม หรือการเมืองที่ผันแปร

    การอ่านหนังสือเล่มนี้ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกฝ่าย ที่ต้องการค้นหาวิธีคิดในการเข้าใจสังคมไทย และมองเห็นทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น จนอาจค้นพบหนทางผลักดันความเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินไปในทิศทางที่พึงปรารถนา และเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและสังคมโลกในยุคปัจจุบัน
สารบัญ
บทที่ 1 ก่อนจะครองอำนาจนำ : การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทที่ 2 ปฐมบทของ "เครือข่ายในหลวง" : การก่อรูปและพัฒนาการ
บทที่ 3 ทัศนะชนชั้นนำไทยต่อ "จีนแดง" ก่อน 6 ตุลาคม 2519
บทที่ 4 ราชสำนักกับ "พระป่าธรรมยุตอีสาน" : การประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์
บทที่ 5 ครองแผ่นดินโดยธรรม : มองสังคมการเมือง "ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ผ่านพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164861077 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 165 x 240 x 22 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2024
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ฉายภาพความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและอุดมการณ์ หลังการปฏิวัติ 2475 ที่กษัตริย์ทรงมีส่วนกำหนดมากบ้างน้อยบ้าง ในแต่ละบริบท โดยมองผ่านบทบาทของคนกลุ่มอื่น ๆ อาทิ เจ้านาย นายทุน ผู้นำทางการเมือง ฯลฯ
ผู้เขียน อาสา คำภา
หนังสือ
450.00 บาท
427.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด