ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
จิตวิทยาการจัดการและการบริหาร
ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง (PDF)
ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง (PDF)ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง (PDF)ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง (PDF)

ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง (PDF)

รวบรวมการเจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ทั้งแบบแข่งขัน แบบร่วมมือ แบบสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการใช้ตัวแทน การรวมกลุ่ม การใช้ฝ่ายที่สาม และการเจรจา
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
195.00 บาท
185.25 บาท
e-books(PDF)?
195.00 บาท
ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทุกด้านในการเจรจาต่อรอง ได้แก่ ความสำคัญของการเจรจา แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง ลักษณะของนักเจรจา การวางแผนในการเจรจา กระบวนการในการเจรจา อำนาจในการเจรจา การสื่อสารในการเจรจา และจริยธรรมในการเจรจา นอกจากนี้ยังรวบรวมการเจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ทั้งแบบแข่งขัน แบบร่วมมือ แบบสร้างความสัมพันธ์ แบบใช้ตัวแทน แบบการรวมกลุ่ม แบบใช้ฝ่ายที่สาม และการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน ด้วยการอธิบายเนื้อหาที่ครบถ้วนและครอบคลุมแบบเข้าใจได้ง่าย สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางธุรกิจ การค้า การซื้อขาย หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยเกม แบบทดสอบ และกรณีศึกษาเพื่อฝึกฝนสู่การเป็นสุดยอดนักเจรจาต่อรอง   
สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญของการเจรจาต่อรอง
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 3 ลักษณะของนักเจรจาต่อรอง
บทที่ 4 การวางแผนในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 5 กระบวนการในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 6 อำนาจในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 7 การสื่อสารในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 8 จริยธรรมในการเจรจาต่อรอง
บทที่ 9 การเจรจาต่อรองแบบแข่งขัน
บทที่ 10 การเจรจาต่อรองแบบร่วมมือ
...ฯลฯ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผมใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการบรรยายวิชาการเจรจาต่อรอง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารในองค์การต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญของการเจรจาต่อรอง และผมก็เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคน
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840006301 (PDF) 0Bytes 302 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
รวบรวมการเจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ทั้งแบบแข่งขัน แบบร่วมมือ แบบสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการใช้ตัวแทน การรวมกลุ่ม การใช้ฝ่ายที่สาม และการเจรจา
หนังสือ
195.00 บาท
185.25 บาท
e-books(PDF)
195.00 บาท
195.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด