ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ปรัชญา
คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา : The Foolish The Clever The Wise

คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา : The Foolish The Clever The Wise

 
ผู้เขียนไชย ณ พล
หนังสือ
179.00 บาท
170.05 บาท
คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา : The Foolish The Clever The Wise
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและพัฒนาคุณค่าแห่งตน และถือเป็นคู่มือที่ช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติสัมพันธ์กับบุคคล สรรพสิ่งรอบตัว และปรากฎารณ์ต่าง ๆ ในชีวิต อย่างเหนือชั้นมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
- ว่าด้วยการบริหารเป้าหมาย Destination
- ว่าด้วยการรู้จักแจ้งตัวเอง Self Recognition
- ว่าด้วยจิต Mind
- ว่าด้วยความคิด Thoughts
- ว่าด้วยการบริหารกระบวนความคิด Thinking Process
- ว่าด้วยทัศนคติ Attitute
- ว่าด้วยความโง่และความฉลาด Ignorance And Intelligence
- ว่าด้วยความยิ่งใหญ่ Greatness
- ว่าด้วยการพูดจา Speaking
- ว่าด้วยผู้พูด Speaker
- ว่าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ Criticism
- ว่าด้วยการกล่าวหา Blaming
- ว่าด้วยการทำงาน Work Goal
- ว่าด้วยข้อบังคับ Rules
- ว่าด้วยการบริหารระเบียบ Management
- ว่าด้วยการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย Richness
- ว่าด้วยวิถีการดำเนินชีวิต Making A Living
- ว่าด้วยการบริหารธุรกิจ Business Ethics
- ว่าด้วยระบบธุรกิจ Business Practice
- ว่าด้วยคุณค่าแห่งธุรกิจ Business Sucess
- ว่าด้วยความเพียร Persistance
- ว่าด้วยความสันโดษ Isolation
- ...ฯลฯ...
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748720187 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 13 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :