ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
2 เล่ม ที่คนอยากรู้อยากเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจควรอ่าน คลิก สินค้า Flash sale ลด 30 % ทุกวัน คลิก พรีเมี่ยมสุดเก๋ ราคาพิเศษ คลิก
มัธยม
คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว (PDF)
คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว (PDF)คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว (PDF)คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว (PDF)

คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว (PDF)

อ่านเล่มนี้แค่เล่มเดียวก็เข้าใจพื้นฐานสำคัญของคณิต ม.ต้น ได้ในเวลาสั้น ๆ พร้อมบอกเคล็ดลับลดความผิดพลาดในการสอบและเพิ่มคะแนนได้ง่าย ๆ
หนังสือ
225.00 บาท
213.75 บาท
e-books(PDF)?
209.00 บาท
คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้เน้นอธิบายเนื้อหาสำคัญของ คณิตศาสตร์ ม.ต้น ได้แก่ จำนวนบวกลบ นิพจน์ สมการ การแปรผัน   รากที่สอง ตัวประกอบ ฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น และเรขาคณิต เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานได้ในเวลาสั้น ๆ และวางลำดับการเรียนรู้ เพื่อให้คิดตามลำดับอย่างมีเหตุมีผล โดยสรุปประเด็นสำคัญให้ในตอนต้นของแต่ละหัวข้อ พร้อมบอกเคล็ดลับลดความผิดพลาดในการสอบและเพิ่มคะแนนได้ง่าย ๆ ที่สำคัญ ยังอธิบายความหมายของคำศัพท์เฉพาะอย่างละเอียด และไม่สอนแก้โจทย์ด้วย "วิธีลัด" แต่สอนขั้นตอนปกติเพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนขั้นสูงในอนาคต เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่อยากเข้าใจหรืออ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ รวมถึงนักเรียน ม.ปลาย ที่พื้นฐานไม่แน่นและอยากทบทวน
สารบัญ
Part 1 จำนวนบวกและจำนวนลบ
Part 2 นิพจน์อักษร
Part 3 สมการดีกรีหนึ่ง
Part 4 การแปรผันตรงกับการผกผัน
Part 5 ระบบสมการ
Part 6 ฟังก์ชันดีกรีหนึ่ง
Part 7 รากที่สอง
Part 8 การแยกตัวประกอบ
Part 9 สมการดีกรีสอง
Part 10 ฟังชั่น y = ax2
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840079343 (PDF) 0Bytes 208 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ชื่อเรื่องต้นฉบับChugakkou San Nenkan No Suugaku Ga Issatsu De Sikkari Wakaru Hon
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ: Kanki Publishing Inc., Tokyo
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :